Felling

Noen ganger er eneste løsning å felle trærne, og dette kan vi selvfølgelig også hjelpe til med. Med bruk av klatring kan vi felle de aller fleste trær uten å påføre skader på omgivelsene.  Ved noen sjedne anledninger vil det være umulig å utføre fellingen på en sikker måte uten å bruke kran eller lift, men da kan vi også organisere dette.

Vi er selvfølgelig fult forsikret for eventuelle skader.